1,235 բառեր. 9,034 Թարգմանություններ է.
806,132 բառերը / արտահայտությունները, 4,273 այսօր.
տվյալների տեսակը որոշող հայտանիշ: բառարան, Թարգմանություններ է, բառարան Անգլերեն, Անգլերեն-Nahuatl թարգմանություն, թարգմանություն
 
Տեղի կոդը ձեր կայքում:


Ձեւը կհայտնվի հավանում են սա:


Պատրաստված է translatenahuatl.com
Ավելացնել այս բառարանը Ձեր սեփական կայքում:

HTML կոդը
0.0144 / 0.0083 (18)
Վերադառնալ սկիզբ