10,787 բառեր. 1,612 Թարգմանություններ է.
982,482 բառերը / արտահայտությունները, 5,208 այսօր.
տվյալների տեսակը որոշող հայտանիշ: բառարան, Թարգմանություններ է, բառարան Nahuatl, Nahuatl-Անգլերեն թարգմանություն, թարգմանություն
 
Տեղի կոդը ձեր կայքում:


Ձեւը կհայտնվի հավանում են սա:


Պատրաստված է translatenahuatl.com
Ավելացնել այս բառարանը Ձեր սեփական կայքում:

HTML կոդը
0.0150 / 0.0091 (18)
Վերադառնալ սկիզբ