Tại thời điểm này, các Từ điển Nahuatl - Anh có một số 10,787 từ trong nahuatl cũng như 1,612 dịch của các biểu thức thông thường và ít hơn bình thường, là, cùng một lúc, nhanh chóng và dễ dàng sử dụng.
Đến nay, có một số 982,482 Tìm kiếm từ / biểu hiện, trong 5,208 hôm nay.
Thẻ: Từ điển Nahuatl - Anh, Nahuatl, Anh, từ điển, dịch, từ điển trực tuyến Nahuatl, dịch vụ Nahuatl-Anh, Dịch thuật
 
Đặt mã dưới đây bất cứ nơi nào bạn muốn các widget từ điển để xuất hiện trên trang web của bạn:


Các phụ tùng sẽ xuất hiện như thế này:


Được tài trợ bởi translatenahuatl.com
Nhúng từ điển này trên trang web của riêng bạn:

Bấm vào đây để có được cần thiết HTML
0.0223 / 0.0105 (18)
Quay lại đầu trang